Atlas Ritthem

 

 

Atlas Outdoor Ritthem is onderdeel van Atlas Ritthem,

de omnisport vereniging van Ritthem!

Over Atlas

“Nieuwe outdoor sporten zoals Bootcamp, OCR en Survivalrun werden geïntroduceerd”

In 1946 was men in Ritthem druk bezig met de wederopbouw nadat het dorp bijna anderhalf jaar onder water had gestaan. De gemeenschapszin bloeide in die naoorlogse jaren op en in de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Gemeente werd het idee gelanceerd om een sportvereniging op te richten. Onder leiding van ds. Breukelman werd besloten voor korfbal te kiezen, omdat dit immers de enige gemengde sport was.

De kerkenraad stelde geld beschikbaar, er werden ballen en manden aangeschaft en via een prijsvraag kwam men op de naam Atlas, de figuur die in de Griekse mythologie de aardbol op zijn schouders torst. De naam was ingezonden door Jo Eefting, die overigens van haar zwager hoorde dat in Heinkenszand een sportvereniging met de naam Atlas was.

Eerst jaren & Kleedgebouw

De eerste jaren werd gespeeld ‘bie den boer in de weie’, in 1957 kon het veld op de huidige locatie in gebruik worden genomen. Uitwedstrijden betekende fietsen naar Vlissingen, Nieuwdorp of Zuidzande, wedstrijdje spelen en weer terug op de fiets. Verkleden gebeurde eenvoudig thuis of langs de kant van het veld. Wel was er in de rust een kopje thee, jarenlang verzorgd door mevr. van de Broeke.

De eerste kleedaccommodatie werd neergezet in 1951/1952, het was een eenvoudig gebouwtje opgetrokken uit gipsplaten van de Wederopbouw of Volksherstel. In september opende burgemeester Daniëlse van Ritthem het nieuwe kleedgebouw. In mei 1974 werd een nieuw kleedgebouw, op de huidige plek, in gebruik genomen. Bij de opening sprak wethouder Gillissen Verschage over ‘een accommodatie die gezien mag worden.’ Dit houten gebouw werd in 1996 vervangen door een stenen gebouw, dat met veel zelfwerkzaamheid werd gerealiseerd. 

Clubhuis de Globe

In 1965 ontstonden plannen om een clubhuis te bouwen. Men had het oog laten vallen op een kant en klaar gebouw van de firma Priviko uit Vroomshoop. De totale kosten waren toch wel aanzienlijk, zodat men overging tot het aanvragen van een subsidie bij de gemeente. De gemeente Ritthem deed niet moeilijk en besloot een bedrag van 8500 gulden uit de algemene reserves te halen. Aan het gebouw met de afmetingen van 5 x 12.5 meter werd met vereende krachten gewerkt en op 25 juni 1966 kon het worden geopend. Nog even wilde de inspecteur tegen het drankmisbruik roet in het eten gooien. Een aantal bouwkundige verordeningen waren niet helemaal in overeenkomst met de eisen die hij stelde. Hiervoor heeft Henk Cevaal zich ingezet en na een uitgebreide briefwisseling kregen we alsnog toestemming.

Het geld om een kachel te kopen kregen we niet van de gemeente. Men vond de kachel uit de secretarie wel geschikt en omdat de gemeente Ritthem op 1 juli 1966 werd opgeheven was die daar niet meer nodig. Zo gebeurde het dat de oude beroemde Coleman kachel jarenlang dienst zou doen in het clubhuis en pas in 1993 voor zijn jarenlange diensten als verwarming en als zitplaats werd bedankt. In 1985 vond een grondige opknapbeurt aan het clubhuis plaats. Twee jaar later werd de Globe uitgebreid met een toiletgroep en een garderobe. Een kleine uitbreiding van het clubgebouw vond plaats in 1993. Aan de achterzijde werd en stukje bijgeplaatst zodat daar een grotere keuken kon worden gerealiseerd

Nieuw kunstgrasveld

Bij het begin van de nieuwe eeuw kregen we van de gemeente Vlissingen de mogelijkheid een kunstgrasveld aan te leggen. We ontvingen daarvoor een fiks bedrag en hebben als vereniging zelf met Oranjewoud onderhandeld. Opnieuw werden veel werkzaamheden, zoals het graafwerk, het aanleggen van tegelpaden etc. door leden van de vereniging gedaan. Met ingang van het seizoen 2001-2002 kon Atlas op kunstgras spelen en werd het gewone grasveld alleen nog gebruikt voor de F-jeugd en de welpen.

Het aantal leden lag tussen 1947 en 1980 rond de tachtig, een piek werd bereikt in 1982 met ruim 140 leden, daarna schommelde het tussen de 100 en 120. Bij de komst van het kunstgrasveld werd onder de vleugels van Atlas naast de al lang bestaande trimgroep een tennisafdeling opgericht en steeg het ledental tot 190. Het magische getal van 200 hebben we nog net niet gehaald.

Nieuw clubgebouw

In het seizoen 2006 – 2007 werd een nieuw clubgebouw neergezet aan de rand van het kunstgrasveld, een uniek project waaraan heel veel leden, vrijwilligers en sponsors hebben meegewerkt. Het prachtige object werd 24 augustus 2007 geopend en tegelijk werd het 60 jarig jubileum van de vereniging gevierd.

In 2011/2012 werd een aanbouw aan de kleedkamers gerealiseerd voor opslag. In augustus 2012 werd het 65 jarig jubileum samen met de Oranjevereniging gevierd met een daverende dag voor het hele dorp.

Toekomstplan

In 2017 is door een groep leden hard gewerkt aan het toekomst/strategisch plan van de vereniging. Om met name de terugloop van het aantal jeugdleden een halt toe te roepen, zijn nieuwe initiatieven gestart waardoor inmiddels al weer tientallen jeugdleden bij Atlas sporten. Daarnaast werd ook de inrichting van het bestuur opnieuw vormgegeven en werden ook nieuwe outdoorsporten zoals Bootcamp, OCR, Survivalrun geïntroduceerd.

Survivalrun & OCR

Om verdere invulling te geven aan de strategische doelen van het toekomstplan heeft Atlas de samenwerking gezocht met Survivalrun Koudekerke (SVK) en Dutch Tough Warriors. Deze twee groepen waren ook al enige tijd bezig om een obstakelbaan te realiseren. Eind 2018 hebben we de krachten gebundeld in een samenwerking en is werkgroep gevormd.  Na minder dan een jaar hard werken is de (verlichte) obstakelbaan met 11 bokken geopend op 12 oktober tijdens een gezellige dag met een mooie openingsceremonie.